Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van McKenzie Instituut Nederland

 

Inschrijving

Inschrijving per cursus, per twee cursussen of hele opleiding MDT.
De A-cursus dient als eerste gevolgd te worden. Daarna de B- of C-cursus, vervolgens de D-cursus en eindigend met de E-cursus.
De cursus gaat door bij minimaal 12 deelnemers, tenzij anders bepaald wordt.
Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de cursus zal bepaald worden aan de hand van het aantal inschrijvingen of de cursus doorgaat. Als er onvoldoende deelnemers zijn, dan wordt de inschrijving gesloten en worden de cursisten die zich ingeschreven hebben op de hoogte gebracht. Bij voldoende deelnemers sluit de inschrijving 1 dag vóór aanvang van de cursus.
Bij inschrijving voor één van onze cursussen ontvangt u automatisch de nieuwsbrief die 2-3x per jaar verschijnt. 

Plaatsing

Is definitief na ontvangst van een volledig ingevuld online inschrijfformulier en inschrijfbevestiging vanuit het secretariaat.
Inschrijving voor de vervolgcursussen na de A-cursus kan pas na het verstrijken van een voldoende grote oefenperiode (3 maanden) tussen de cursussen in.
Maximale periode tussen 2 cursussen is 2 jaar.
Cursus B en/of C uitsluitend na het volgen van de A-cursus. De D-cursus na het volgen van de B en C. Het maakt niet uit in welke volgorde de B- en C-cursus gedaan worden.
De E-cursus kan pas na de D-cursus gevolgd worden.

Betaling

Zes weken voor aanvang van de cursus ontvangt u de factuur via e-mail.
De factuur dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Wanneer dit niet het geval is, dan bestaat de kans dat u uitgesloten wordt van deelname.
Bij inschrijving voor twee modules of de hele opleiding MDT ontvangt u leuke kortingen. Zie www.mckenzie.nl wat deze kortingen inhouden.
Herhaling van een cursus kan tegen speciaal tarief (bij cursussecretariaat op te vragen).

Afzegging

Na inschrijving en plaatsing geldt het bedenkrecht van 14 dagen. Opzeggen binnen de bedenktermijn is kosteloos.
100 % restitutie van de cursuskosten bij afzegging tot 6 weken vóór cursusaanvang. 
100 % restitutie van de cursuskosten bij afzegging binnen 6 weken tot 2 weken vóór cursusaanvang. Er wordt €50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
75 % restitutie van de cursuskosten bij afzegging binnen 2 weken vóór cursusaanvang. 
In geval van ziekte wordt 90% van de cursuskosten gerestitueerd. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen vóór of uiterlijk bij aanvang van de cursus. 

Certificaat

Bij afwezigheid van een halve dag of meer zal er geen certificaat uitgereikt worden. 
Na het inhalen van deze dag ontvangt men alsnog het cursuscertificaat.

Lunch

In verband met de huurvoorwaarden van de cursuslocaties is er geen gelegenheid een eigen lunch te gebruiken. De kosten van de lunch zijn bij de cursuskosten inbegrepen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Alle informatie van of over de deelnemer die het McKenzie instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Copyright

Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het McKenzie instituut. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het McKenzie Instituut.

Voor verdere informatie

Cursussecretariaat McKenzie Instituut Nederland
cursus@mckenzie.nl of www.mckenzie.nl