Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van McKenzie Instituut Nederland

 

Inschrijving

Inschrijving per cursus, per twee cursussen of hele opleiding MDT.

De A-cursus dient als eerste gevolgd te worden. Daarna de B- of C-cursus en eindigend met de D-cursus.

De cursus gaat door bij minimaal 15 deelnemers, tenzij anders bepaald wordt.

Uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de cursus zal bepaald worden aan de hand van het aantal inschrijvingen of de cursus doorgaat. Als er onvoldoende deelnemers zijn, dan wordt de inschrijving gesloten en worden de cursisten die zich ingeschreven hebben op de hoogte gebracht. Bij voldoende deelnemers sluit de inschrijving 1 dag vóór aanvang van de cursus.

Plaatsing

Is definitief na ontvangst van een volledig ingevuld online inschrijfformulier en inschrijfbevestiging vanuit het secretariaat.

Inschrijving voor de vervolgcursussen na de A-cursus kan pas na het verstrijken van een voldoende grote oefenperiode (3 maanden) tussen de cursussen in.

Maximale periode tussen 2 cursussen is 2 jaar.

Cursus B en/of C uitsluitend na het volgen van de A-cursus. De D-cursus na het volgen van de B en C. Het maakt niet uit in welke volgorde de B- en C-cursus gedaan worden.

Betaling

6 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u de factuur via e-mail.

De factuur dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Wanneer dit niet het geval is, dan bestaat de kans dat u uitgesloten wordt van deelname.

Bij inschrijving voor twee modules of de hele opleiding MDT ontvangt u leuke kortingen. Zie www.mckenzie.nl wat deze kortingen inhouden.

Herhaling van een cursus kan tegen speciaal tarief (bij cursussecretariaat op te vragen).

Afzegging

100 % restitutie van de cursuskosten en inschrijfkosten, bij afzegging tot 6 weken vóór cursusaanvang. 

100 % restitutie van de cursuskosten bij afzegging binnen 6 weken tot 2 weken vóór cursusaanvang. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

75 % restitutie van de cursuskosten bij afzegging binnen 2 weken vóór cursusaanvang. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

In geval van ziekte wordt 90% van het cursusgeld gerestitueerd. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen vóór of uiterlijk bij aanvang van de cursus. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

Certificaat

Bij afwezigheid van een halve dag of meer zal er geen certificaat uitgereikt worden.

Na het inhalen van deze dag ontvangt men alsnog het cursuscertificaat.

Lunch

In verband met de huurvoorwaarden van de cursuslocaties is er geen gelegenheid een eigen lunch te gebruiken. De kosten van de lunch zijn bij de inschrijfkosten inbegrepen.

Voor verder informatie

Cursussecretariaat McKenzie Instituut Nederland
cursus@mckenzie.nl of www.mckenzie.nl