A cursus

Cursus A - De Lumbale Wervelkolom

Een 4-daagse inleiding in de methode en nadere uitwerking voor de lumbale wervelkolom.
  • Beschikbare data

Omschrijving

Naast lezingen, groepswerk, demonstraties van technieken en praktijk, worden patiënten met lage rugklachten, met/zonder uitstralende pijn, onderzocht en behandeld. De theoretische aspecten en de behandelconcepten van de McKenzie methode worden gepresenteerd en besproken. De indeling in de drie patiënten categorieën, het Posturaal syndroom, het Dysfunctie syndroom en het Derangement syndroom worden gedetailleerd behandeld. De behandelplannen, geschikt voor deze syndromen, worden uitgelegd. Hierbij ligt de nadruk op de zelf-behandeling door de patiënt. De klinische effectiviteit en beperkingen van de McKenzie aanpak in relatie tot de lumbale wervelkolom worden gedemonstreerd aan de hand van de behandeling van patiënten op opeenvolgende dagen

Doel:

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over de basiskennis en vaardigheden om:

  1. Op correcte wijze het McKenzie concept toe te passen bij een patiënten met lage rugklachten. 
  2. Onderscheid te maken tussen de drie syndromen (Posturaal, Dysfunctie en Derangement), zoals door McKenzie beschreven in relatie tot lage rugklachten. 
  3. Voor elk van de drie syndromen en hun subclassificaties een juist behandelplan op te stellen en uit te voeren, alsmede de juiste profylactische maatregelen te nemen. 
  4. Aan te geven wanneer progressie in interventies, zoals door McKenzie beschreven, noodzakelijk is om de symptomen van de patiënt te doen verdwijnen. 
Kosten
Accreditatie

Inschrijfgeld € 150

KNGF  28 punten

Cursusgeld € 860

Keurmerk 30 punten

 

Als je de hele opleiding MDT McKenzie wilt volgen of je aan wilt melden voor 2 modules, mail dan naar cursus@mckenzie.nl