B cursus

Cursus B - De cervicale en thoracale wervelkolom

Een 4-daagse cursus voor de cervicale en thoracale wervelkolom.
  • Beschikbare data

Omschrijving

De opzet is identiek aan die van de A cursus en bestaat uit lezingen, groepswerk, demonstraties van technieken en praktijk. Er worden patiënten onderzocht en behandeld met cervicale/thoracale klachten, met/ zonder uitstralende pijn. Zowel het concept van de Mechanische Diagnose en Therapie, als de indeling in de drie syndromen worden opnieuw besproken. Ook hier worden de toegepaste behandelplannen, met nadruk op de zelf-behandelings technieken, aangegeven. Tevens worden de cervicale hoofdpijn en trauma aan de cervicale wervelkolom ('whip-lash') besproken. De klinische effectiviteit en beperkingen van de McKenzie aanpak in relatie tot de cervicale en thoracale wervelkolom worden gedemonstreerd aan de hand van de behandeling van patiënten op opeenvolgende dagen.

Doel:

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over de basiskennis en vaardigheden om:

  1. Op correcte wijze het McKenzie concept toe te passen bij patiënten met cervicale of thoracale klachten. 
  2. Onderscheid te maken tussen de drie syndromen, zoals door McKenzie beschreven, in relatie tot de cervicale en thoracale wervelkolom. 
  3. Bij klachten van de cervicale en thoracale wervelkolom voor elk van deze drie syndromen en hun sub classificaties een correct behandelplan op te stellen en uit te voeren, alsmede de juiste profylactische maatregelen te nemen. 
  4. Aan te geven wanneer progressie in interventies, zoals door McKenzie beschreven, noodzakelijk is om de symptomen van de patiënt te doen verdwijnen. 

Toelatingseisen

In het bezit zijn van een officieel certificaat van deel A, Men moet deel A minimaal vier maanden en maximaal twee jaar geleden gevolgd hebben.

Kosten
Accreditatie

Cursuskosten (incl. inschrijfgeld) € 1010

Kwaliteitshuis 28 punten

 

Als je 2 modules wilt volgen, mail dan naar cursus@mckenzie.nl