D cursus

Cursus D - Gevorderde cervicale wervelkolom en bovenste extremiteit

4-daagse 'Problem Solving' cursus cervicale en thoracale wervelkolom, differentiaal diagnostiek cervicaal/ glenohumeraal/ AC/ SC en MDT bovenste extremiteit.
  • Beschikbare data

Omschrijving

Deze vierdaagse cursus is een praktische workshop waarin het accent ligt op de participatie van de cursist in gevorderde probleem oplossing. Problemen en moeilijkheden die de deelnemers ondervonden hebben in de praktijk, worden behandeld. Essentiële aspecten in relatie tot de manipulatieve therapie in het algemeen en indicaties/contra-indicaties voor het gebruik van manipulatieve technieken in het bijzonder, worden gedetailleerd besproken. 'mid-range' en gevorderde 'end-range' technieken voor de thoracale en cervicale wervelkolom worden aangeleerd en geoefend. Er wordt nader ingegaan op differentiaal diagnostiek van thoracaal, cervicaal, schoudergewricht, AC en SC. MDT voor de bovenste extremiteit wordt uitgewerkt in theorie en praktijk. Dit alles komt aan bod in lezingen, workshops, casuïstiek, praktijk van diverse manueel therapeutische technieken en patiënten demonstraties met hun follow-up behandelingen. 

Doel

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over de basiskennis en vaardigheden om:

  1. Veel voorkomende problemen, die kunnen ontstaan bij het onderzoek en bij de indeling in categorieën, te herkennen en te corrigeren, binnen het McKenzie concept op gevorderden niveau.
  2. Praktische indicaties vast te stellen voor gevorderde therapeutische technieken in de thoracale, cervicale wervelkolom en bovenste extremiteit
  3. En contra-indicaties vast te stellen voor het gebruik bij therapeutische technieken bij de behandeling van wervelkolom patiënten.
  4. Een aantal manueel therapeutische technieken aan de wervelkolom en bovenste extremiteit toe te passen. 

Toelatingseisen

In het bezit zijn van een officieel certificaat van deel A, B en C.

Kosten
Accreditatie

Inschrijfgeld € 150

KNGF  28 punten

Cursusgeld € 860

Keurmerk 28 punten