E cursus

MDT – Advanced Extremiteiten Cursus

Deze intensieve 2-daagse cursus (14 uur) zal zich richten op verdieping van de principes van MDT McKenzie bij perifere klachten, voortbordurend op hetgeen al aan bod is gekomen tijdens de C- en D-cursussen. De cursus wordt aangeboden in de vorm van klinisch redeneren, problem solving, case studie analyse, patiëntendemonstraties en techniektraining.
  • Beschikbare data

Doel van de cursus

  1. Na de cursus kun je de 3 syndromen onderscheiden bij perifere klachten, zoals door MDT McKenzie beschreven (posturaal, dysfunctie en derangement).
  2. Na de cursus kun je ieder syndroom en hun sub classificaties adequaat behandelen.
  3. Na de cursus ben je in staat om principes van ‘force progressions’ en ‘force alternatives’ toe te passen.
  4. Na de cursus ben je in staat de patiënt te assisteren bij het vormen en onderhouden van zijn/haar zelfbehandelingsprotocol om zo de individuele doelen van de patiënt te bereiken.
  5. Na de cursus ben je in staat de niet mechanische pathologie te onderscheiden van de mechanische syndromen en hiervoor het gepaste advies te geven.

Voorwaarden
Module C en D moeten gevolgd zijn om deze cursus te kunnen doen. 

Kosten
Accreditatie

Cursuskosten (incl. inschrijfgeld) € 510

Kwaliteitshuis wordt aangevraagd wanneer gepland